Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Institutionelle anliggender

Employment and social policy

Den Europæiske Union (EU) er på én og samme tid et politisk projekt og en retlig organisation. Den er aktiv inden for adskillige områder, der har indflydelse på de europæiske borgeres dagligdag. EU’s politikker iværksættes efter bestemmelser og procedurer, der er fastsat i traktaterne.

EU består af 28 medlemsstater, som i de forskellige traktater har overdraget visse kompetenceområder til EU-institutionerne. EU har således en række enekompetencer samt kompetencer, som den deler med medlemsstaterne. Medlemsstaterne har ligeledes bibeholdt visse enekompetencer.

En nøglekomponent er nærhedsprincippet, som fastsætter EU’s lovgivningsmæssige kompetence. Princippet betyder, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt.