Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Институционална политика

Employment and social policy

Европейският съюз (ЕС) е едновременно политически проект и правна организация. Той предприема действия в множество области, засягащи ежедневието на европейските граждани. Политиките на Европейския съюз се прилагат в съответствие с правилата и процедурите, заложени в Договорите.

Европейският съюз се състои от 28 държави членки, които са делегирали определени правомощия на институциите на ЕС чрез тези договори. Така Европейският съюз има свои изключителни правомощия и други, които споделя със своите държави членки. Държавите членки също са си запазили отделни правомощия.

Основен елемент е принципът на субсидиарност, който определя кога ЕС е компетентен да издава закони и води до вземането на решения, които са възможно най-близки до гражданите.

Вижте също: