Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Institutionele zaken

Employment and social policy

De Europese Unie (EU) is tegelijkertijd een politiek project en een juridische organisatie. Zij is actief op een groot aantal gebieden die van invloed zijn op het dagelijks leven van Europeanen. Het beleid van de Europese Unie komt tot stand volgens de regels en procedures die in een reeks verdragen zijn vastgelegd.

De Europese Unie bestaat uit 28 lidstaten die middels deze verdragen bepaalde bevoegdheden aan de EU-instellingen hebben overgedragen. De EU beschikt dus over exclusieve bevoegdheden en over bevoegdheden die zij deelt met de lidstaten. Bepaalde bevoegdheden zijn volledig voorbehouden aan de lidstaten.

Een essentieel element is het subsidiariteitsbeginsel, waarin wordt bepaald wanneer de EU wetgevende bevoegdheid heeft. Het leidt ertoe dat de beslissingen zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen.

Iets voor u?: