EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Institucionální záležitosti

Employment and social policy

Evropská unie (EU) je jak politický projekt, tak právní organizace. Přijímá opatření v mnoha oblastech, které ovlivňují každodenní život občanů Evropy. Její politiky se provádějí v souladu s pravidly a postupy stanovenými v řadě Smluv.

EU se skládá z 28 členských států, které prostřednictvím těchto Smluv postoupily některé pravomoci orgánům EU, a proto má vlastní výhradní pravomoci a dále takové pravomoci, které sdílí se svými členskými státy. Členské státy si rovněž ponechaly určité pravomoci.

Významným prvkem je zásada subsidiarity, která určuje, kdy je EU způsobilá k uzákonění pravidel, a vede k tomu, že se rozhodnutí provádějí co nejblíže k občanům.

Mohlo by vás zajímat: