Institutionella frågor

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen (EU) är både ett politiskt projekt och en juridisk organisation. Unionen är verksam på många områden som påverkar de europeiska invånarnas dagliga liv. EU:s politiska program förverkligas med hjälp av regler och förfaranden som återfinns i en rad fördrag.

EU består av 28 medlemsstater, som i enlighet med dessa fördrag har överlåtit vissa befogenheter till EU-institutionerna. EU har alltså ibland exklusiva befogenheter och ibland befogenheter som delas med medlemsstaterna. Medlemsstaterna har också behållit vissa befogenheter som de inte delar med unionen.

Ett viktigt inslag är subsidiaritetsprincipen som gör det möjligt att avgöra när EU är behörigt att lagstifta, och som bidrar till att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt.