EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Institutionaaliset asiat

Employment and social policy

Euroopan unioni on sekä poliittinen hanke että oikeudellinen organisaatio. Unionin toiminta ulottuu monille alueille, ja siksi se vaikuttaakin Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Euroopan unionin politiikkoja toteutetaan noudattamalla perussopimuksissa määriteltyjä säädöksiä ja menettelytapoja.

Euroopan unioni muodostuu 28 jäsenvaltiosta, jotka ovat näiden sopimusten myötä luovuttaneet toimivaltaa tietyissä asioissa yhteisön toimielimille. Unionilla on siis sekä yksinomaista toimivaltaa että toimivaltaa, jonka se jakaa jäsenvaltioiden kanssa. Myös jäsenvaltiot ovat säilyttäneet itsellään yksinomaista toimivaltaa.

Tärkeä tekijä on toissijaisuusperiaate, joka määrittelee, missä tapauksissa EU:lla on lainsäädäntövalta, ja johtaa siihen, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.

Katso myös: