Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία

Employment and social policy

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί τον κύριο χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η βοήθεια αυτή, υπό μορφή χρηματοδοτήσεων, παροχής αγαθών ή υπηρεσιών ή ακόμα τεχνικής συνδρομής, έχει ως στόχο να βοηθήσει την προετοιμασία και την επείγουσα αντιμετώπιση κρίσεων που πλήττουν σοβαρά τους λαούς εκτός της ΕΕ.

Η δράση της ΕΕ στηρίζεται στις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και περιλαμβάνει τρία στοιχεία: την επείγουσα βοήθεια, την επισιτιστική βοήθεια και τη βοήθεια στους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) συντονίζει τη δράση αυτή και συνεργάζεται με τους εταίρους στην πράξη, ειδικότερα με τα Ηνωμένα Έθνη και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς.