EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

Den Europæiske Union (EU) er verdens største humanitære bidragsyder. EU's støtte, som sker i form af finansiering, varer og tjenester eller teknisk bistand, skal hjælpe med at sikre beredskab og reaktionsmuligheder i alvorlige kriser, som rammer befolkningerne uden for EU.

EU's indsats hviler på de grundlæggende humanitære principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og består af tre elementer: nødhjælp, fødevarehjælp og støtte til flygtninge og fordrevne. Kontoret for Humanitær Bistand (ECHO) koordinerer denne indsats og samarbejder med de partnere, der iværksætter bistanden på stedet, især De Forenede Nationer og ngo'er.