EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Employment and social policy

De Europese Unie (EU) is de belangrijkste donor van humanitaire hulp in de wereld. Deze hulp, in de vorm van geld, goederen, diensten of technische bijstand, is bedoeld om de bevolking buiten de EU te helpen zich voor te bereiden op ernstige crisissituaties en onmiddellijk actie te ondernemen in dergelijke situaties.

Het beleid van de EU is gebaseerd op de humanitaire grondbeginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, en omvat drie onderdelen: noodhulp, voedselhulp en hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Het bureau voor humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO) coördineert dit beleid en werkt samen met partners ter plaatse, in het bijzonder de Verenigde Naties en niet-gouvernementele organisaties.