Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Employment and social policy

Euroopan unioni (EU) on maailman johtava humanitaarisen avun lahjoittaja. Apua annetaan rahoituksena, tavaroina, palveluina tai teknisenä apuna. Sen tarkoituksena on auttaa varautumaan kriiseihin ja toimimaan nopeasti kriisitilanteissa, joilla on huomattavia vaikutuksia EU:n ulkopuolella asuviin ihmisiin.

EU:n toiminta perustuu inhimillisyyttä, neutraaliutta, tasapuolisuutta ja riippumattomuutta koskeviin humanitaarisiin periaatteisiin. Toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: hätäapu, elintarvikeapu ja apu pakolaisille ja kotiseudultaan siirtymään joutuneille. Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto (ECHO) koordinoi tätä toimintaa ja harjoittaa yhteistyötä kenttätyötä tekevien kumppaniensa kanssa. Näitä kumppaneita ovat erityisesti Yhdistyneet Kansakunnat ja kansalaisjärjestöt.