EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Employment and social policy

Euroopa Liit (EL) on maailma suurim humanitaarabi andja. Seda abi antakse rahastamise ning kaupade ja teenuste või tehnilise abi pakkumise vormis. Abi eesmärgiks on aidata kaasa kiirele reageerimisele väljaspool ELi elavaid inimesi tabanud kriisiolukordades.

ELi tegevus rajaneb humaansust, neutraalsust, erapooletust ja sõltumatust hõlmavatel kesksetel humanitaarpõhimõtetel ning koosneb kolmest valdkonnast: hädaabi, toiduabi ning põgenikele ja ümberasustatud isikutele antav abi. Seda tegevust koordineerib humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO) koostöös kohapealsete partneritega, eelkõige ÜRO ja valitsusväliste organisatsioonidega.