Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Menneskerettigheder

Employment and social policy

Respekt for menneskerettigheder og værdighed samt principperne om frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten er værdier, som alle Den Europæiske Unions (EU’s) medlemsstater er fælles om. Disse værdier styrer også EU’s aktiviteter både inden og uden for dens grænser.

EU’s initiativer på dette område bygger på traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvor charteret om grundlæggende rettigheder fra 2000 er vedlagt. Charteret har siden 2009 været retligt bindende for EU’s institutioner og de nationale regeringer (ved gennemførelsen af EU-love). Charteret er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention (vedtaget inden for rammerne af Europarådet). Det fastsætter ikke som sådan nye love, men samler de eksisterende rettigheder fra forskellige kilder.