Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Drepturile omului

Employment and social policy

Respectarea drepturilor omului și a demnității umane, alături de principiile libertății, democrației, egalității și statului de drept sunt valori comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE). Acestea ghidează, de asemenea, acțiunile Uniunii atât în cadrul UE, cât și în afara granițelor ei.

Acțiunile europene în acest domeniu se bazează pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la care este anexată Carta drepturilor fundamentale, proclamată în anul 2000. Din 2009, Carta are caracter juridic obligatoriu pentru instituțiile și guvernele naționale ale UE (în ceea ce privește implementarea legislației UE). Carta este conformă cu Convenția europeană privind drepturile omului (adoptată în cadrul Consiliului Europei). Fără a stabili propriu-zis drepturi noi, ea reunește în același document drepturile existente care până atunci fuseseră răspândite în surse diferite.