EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Ihmisoikeudet

Employment and social policy

Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon sekä vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen ovat kaikkien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja. Ne ohjaavat myös unionin toimintaa niin sen rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin.

EU:n toiminta tällä alalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen, jonka liitteenä on vuonna 2000 hyväksytty perusoikeuskirja. Vuodesta 2009 alkaen perusoikeuskirja on sitonut oikeudellisesti EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia (niiden pannessa täytäntöön EU:n lainsäädäntöä). Perusoikeuskirja noudattaa Euroopan neuvoston puitteissa hyväksyttyä Euroopan ihmisoikeussopimusta. Siinä ei kuitenkaan varsinaisesti määritetä mitään uusia oikeuksia, vaan kootaan yhteen jo olemassa olevat oikeudet eri lähteistä.