EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Ανθρώπινα δικαιώματα

Employment and social policy

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου, αποτελούν τις κοινές αξίες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι αρχές αυτές καθορίζουν επίσης τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της.

Η ευρωπαϊκή δράση στον τομέα αυτό στηρίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εν λόγω συνθήκη έχει προσαρτηθεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η διακήρυξη του οποίου πραγματοποιήθηκε το 2000. Από το 2009, ο Χάρτης κατέστη νομικά δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις (όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ). Ο Χάρτης συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης). Ωστόσο, δεν θεσπίζει καθαυτόν νέα δικαιώματα, αλλά χρησιμεύει στο να παρουσιάζει όλα μαζί τα υφιστάμενα δικαιώματα, τα οποία είχαν διασκορπιστεί σε διάφορες πράξεις.