EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Zahraničná a bezpečnostná politika

Employment and social policy

Cieľom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie (EÚ) je umožniť 28 členským štátom mať väčšiu váhu na svetovej scéne než keby konali osobitne.

Politika sa zameriava na zachovávanie mieru a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti a presadzuje demokraciu, právny štát a zachovávanie ľudských práv a slobôd na celom svete.

V Lisabonskej zmluve z roku 2009 sa zriadil diplomatický zbor EÚ - Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá koná pod vedením vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.