EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa Liidu (EL) välis- ja julgeolekupoliitika eesmärk on anda 27 liikmesriigi tegevusele maailmaareenil rohkem kaalukust, kui neil üksikult saaks olla.

Lisaks rahu tagamisele ja rahvusvahelise julgeoleku kindlustamisele on selle poliitika eesmärk edendada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid ning inimõigustest ja põhivabadustest kinnipidamist kogu maailmas.

2009. aasta Lissaboni lepingu alusel rajati ELi diplomaatiline korpus - Euroopa välisteenistus, mida juhib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.