Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Employment and social policy

Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει ως στόχο να παρέχει τη δυνατότητα στις 28 χώρες μέλη να έχουν περισσότερο κύρος στη διεθνή σκηνή από ό,τι θα είχαν εάν ενεργούσαν μόνες τους.

Η εν λόγω πολιτική, εκτός από τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, επιδιώκει να προωθήσει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών παγκοσμίως.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 θεσπίζει το διπλωματικό σώμα της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), υπό την καθοδήγηση του Ύπατου Eκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.