EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Målet med Den Europæiske Unions (EU’s) udenrigs- og sikkerhedspolitik er at give de 28 medlemslande en større rolle på verdensscenen, ved at de står sammen i stedet for alene.

Politikken skal sikre fred og styrke den internationale sikkerhed, samtidig med at demokratiet, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne og frihederne skal fremmes i hele verden.

Lissabontraktaten fra 2009 betød oprettelsen af EU’s diplomatiske tjeneste, nemlig Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, under Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.