EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Utrikes- och säkerhetspolitik

Employment and social policy

Europeiska unionens (EU) utrikes- och säkerhetspolitik syftar till att de 28 medlemsländerna ska få större tyngd i internationella sammanhang än de skulle ha haft om de hade agerat på egen hand.

Målet för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik är att bevara freden och öka säkerheten i världen. Den ska främja demokratin, rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och friheterna runt om i världen.

Genom Lissabonfördraget 2009 inrättades EU:s diplomatiska myndighet, den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) under ledning av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.