EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Employment and social policy

Euroopan unionin (EU) ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on antaa 28 jäsenvaltiolle maailmanpolitiikassa enemmän painoarvoa kuin niillä olisi yksin toimiessaan.

Rauhan ylläpitämisen ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistamisen lisäksi tällä politiikalla pyritään edistämään demokratiaa, oikeusvaltiota sekä ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista kaikkialla maailmassa.

Vuonna 2009 solmitulla Lissabonin sopimuksella perustettiin EU:n diplomaattinen väline, Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), joka toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa.