EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Външна политика и политика на сигурност

Employment and social policy

Външната политика и политиката на сигурност в Европейския съюз (ЕС) има за цел да позволи на 28-те държави членки да притежават по-голяма тежест на световната сцена, от колкото действайки поотделно.

Освен опазване на мира и повишаване на международната сигурност политиката се стреми да насърчава демокрацията, върховенството на закона и спазването на човешките права и свободи в целия свят.

Съгласно Договора от Лисабон беше създаден политическият инструмент на ЕС - Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), дипломатическият инструмент на Европейския съюз под ръководството на висшия представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.