EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Buitenlands en veiligheidsbeleid

Het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU) is bedoeld om te zorgen dat de 27 lidstaten op wereldvlak meer slagkracht hebben dan als ze alleen zouden handelen.

Het beleid is erop gericht om de vrede te bewaren en de internationale veiligheid te ondersteunen, maar ook om de democratie, de rechtsregels en het respect voor mensenrechten en vrijheid over de hele wereld te bevorderen.

Met het Verdrag van Lissabon werd in 2009 de diplomatieke arm van de EU opgericht, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), onder leiding van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie.