EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Fødevaresikkerhed

Målet med EU’s politik for fødevaresikkerhed er at beskytte forbrugerne, samtidig med at den garanterer et velfungerende indre marked. Politikken blev indført i 2003 og tager udgangspunkt i konceptet om sporbarhed - både hvad angår input (f.eks. foderstoffer) og output (f.eks. primærproduktion, forarbejdning, opbevaring, transport og detailsalg).

EU har vedtaget en række standarder, som skal sikre fødevarehygiejne, dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed samt forebyggelse af risikoen for kontaminering med eksterne stoffer, herunder pesticider. Der gennemføres strenge kontroller af de enkelte etaper, og import (f.eks. af kød) fra lande uden for EU skal opfylde de samme standarder og gennemgå de samme kontroller som de fødevarer, der produceres i EU.