EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Säkra livsmedel

Målet med EU:s politik för livsmedelssäkerhet är att skydda konsumenterna, samtidigt som den ser till att den inre marknaden fungerar väl. Politiken utarbetades 2003 med fokus på konceptet spårbarhet för både input (t.ex. djurfoder) och output (t.ex. primärproduktion, bearbetning, lagring, transport och detaljhandelsförsäljning).

EU har fastställt normer för att garantera livsmedelshygien, djurs hälsa och välbefinnande och växtskydd samt för att kontrollera förorening genom ämnen utifrån, såsom bekämpningsmedel. I alla led genomförs omfattande kontroller, och import (av t.ex. kött) från länder utanför EU måste uppfylla samma krav och kontrolleras på samma sätt som livsmedel som producerats i EU.