EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Toiduohutus

Euroopa Liidu (EL) toiduohutuse poliitikat reguleerivad peamiselt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 168 (rahvatervis) ja 169 (tarbijakaitse).

ELi toiduohutuse alase poliitika eesmärk on kaitsta tarbijaid ning tagada samas ühtse turu tõrgeteta toimimine. ELi õigusaktid hõlmavad integreeritult kogu toiduahelat – „Talust taldrikule“ – ja nende abil rakendatakse terviseühtsuse põhimõtet. 

Selles käsitletakse esmatootmise, toiduainete töötlemise hügieenitingimuste, pakendamise, märgistamise ja toiduohutuse nõuetele vastavuse ametliku kontrolli ohutusaspekte.

EL on kehtestanud teatavad standardid toiduhügieeni, loomatervise, loomade heaolu ja taimetervise tagamiseks ning väliste ainetega (nt pestitsiididega) saastumise ohu ohjamiseks. Igas etapis viiakse läbi rangeid kontrollimisi ning väljastpoolt ELi imporditavad tooted (nt liha) peavad vastama samadele standarditele ja läbima samad kontrollimised nagu ELis toodetud toiduained.