Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Ασφάλεια των τροφίμων

Employment and social policy

Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η εν λόγω πολιτική, που χρονολογείται από το 2003, θέτει ως κεντρικό άξονά της την έννοια της ανιχνευσιμότητας των εισερχομένων (π.χ. ζωοτροφές) αλλά και των εξερχομένων (π.χ. πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και λιανική πώληση).

Η ΕΕ έχει συμφωνήσει πρότυπα για την εξασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της φυτοϋγιεινής καθώς και για τον έλεγχο της μόλυνσης από εξωτερικές ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα. Διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι σε κάθε στάδιο, και οι εισαγωγές (π.χ. κρέας) από χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα και να υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους όπως τα τρόφιμα που παράγονται εντός της ΕΕ.

Δείτε επίσης: