EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Безопасност на храните

Целта на политиката по безопасност на храните на Европейския съюз е да защити потребителите, като гарантира плавното функциониране на единния пазар. Политиката, която датира от 2003 г., е концентрирана върху концепцията за проследяване както на входа (например животински фуражи), така и на изхода (например първично производство, преработване, съхранение, транспорт и продажба на дребно).

ЕС договори стандарти за гарантиране на хигиена на храните, здраве и благополучие на животните, здраве на растенията и за контролиране на замърсяването от външни вещества, като например пестициди. На всеки етап се извършват строги проверки и се изисква вносът (например на месо) извън ЕС да отговаря на същите стандарти и да преминава през същите проверки като храните, произведени в ЕС.