Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Voedselveiligheid

Employment and social policy

Het beleid van de Europese Unie inzake voedselveiligheid is gericht op de bescherming van consumenten en tegelijkertijd op het garanderen van de goede werking van de interne markt. Het beleid trad in werking in 2003 en draait rond het concept van traceerbaarheid van zowel inputs (bijv. diervoeder) als outputs (bijv. primaire productie, verwerking, opslag, transport en detailhandelsverkopen).

De EU heeft normen bepaald waarmee de hygiëne van levensmiddelen, de gezondheid, het welzijn van dieren en de gezondheid van planten worden gegarandeerd, en waarmee de risico’s van verontreiniging door externe stoffen, zoals pesticiden, worden voorkomen. In elke fase worden strenge controles uitgevoerd en geïmporteerde producten (bijv. vlees) van buiten de Unie moeten aan dezelfde normen voldoen en moeten dezelfde controles ondergaan als levensmiddelen die binnen de EU worden geproduceerd.

Iets voor u?: