EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Fraudă și corupție

Politica privind ocuparea forței de muncă și politica socială

Frauda și corupția reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE). Protejarea acestor interese reprezintă o prioritate pentru instituțiile UE, atât pentru a utiliza cât mai bine banii contribuabililor, cât și pentru a combate criminalitatea organizată și terorismul, pentru care corupția oferă un teren fertil.

Temeiul juridic pentru combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE este articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prin care UE și statele sale membre își asumă sarcina de a proteja bugetul UE.

La nivelul UE, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF):

  • efectuează investigații administrative independente privind frauda, corupția și orice altă activitate ilegală care implică fonduri sau venituri UE, pentru a se asigura că banii contribuabililor europeni sunt investiți în proiecte care pot contribui la crearea de locuri de muncă și la promovarea creșterii economice în Europa
  • investighează cazuri de abatere gravă din partea personalului UE și a membrilor instituțiilor UE, contribuind astfel la consolidarea încrederii publice în instituțiile respective
  • elaborează politici UE de combatere a fraudei, în calitatea sa de serviciu al Comisiei.

De îndată ce va fi înființat Parchetul European, în baza Regulamentului 2017/1939, acesta va fi primul organism al UE care are dreptul de a efectua anchete penale și de a urmări penal cazurile de fraudă și corupție care afectează interesele financiare ale UE.

Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne (DG HOME), abordează problema corupției la nivel european și internațional.

Corupția creează incertitudine în mediul de afaceri, reduce nivelul investițiilor și împiedică buna funcționare a pieței unice. În mod special, aceasta subminează încrederea în guverne, în instituțiile publice și în democrație în general.

Instituțiile UE urmăresc:

  • să raționalizeze și să modernizeze setul de norme juridice care au un impact asupra corupției
  • să monitorizeze progresele realizate în ceea ce privește combaterea corupției în țările UE, în cadrul Semestrului european
  • să sprijine punerea în aplicare a măsurilor naționale de combatere a corupției prin finanțare, asistență tehnică și schimb de experiență.

Articolul 83 alineatul (1) din TFUE enumeră corupția printre cazurile grave de criminalitate cu dimensiune transfrontalieră.

V-ar mai putea interesa: