Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Lupta împotriva fraudei

Employment and social policy

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE) este o prioritate a instituţiilor europene, pentru a garanta utilizarea optimă a banilor contribuabililor. Există un oficiu special antifraudă (OLAF), însărcinat cu investigarea situaţiilor în care există suspiciuni privind utilizarea inadecvată a fondurilor alocate din bugetul UE sau sustragerea de la plata impozitelor şi a taxelor care alimentează bugetul UE. OLAF poate analiza şi cazuri precum presupuse abateri grave ale oficialilor, nereguli în desfăşurarea licitaţiilor, conflicte de interese falsificarea banilor, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi corupţie - atât la nivel european, cât şi la nivel mondial.

Temeiul juridic al luptei împotriva fraudei este articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

V-ar mai putea interesa: