Comerț exterior

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Uniunea Europeană (UE) este cel mai mare exportator din lume. Având peste 500 de milioane de consumatori și o piață unică bazată pe norme comune, ea reprezintă și o piață de export atractivă pentru țările terțe. UE are competență exclusivă de a legifera în materie de comerț și de a încheia acorduri comerciale internaționale, în baza normelor Organizației Mondiale a Comerțului, în numele celor 28 de state membre ale sale. Politica UE acoperă comerțul cu bunuri și servicii, dar și chestiuni precum aspectele de ordin comercial ale proprietății intelectuale și investițiile străine directe. UE a adoptat instrumente de protecție comercială și de acces pe piață, în special cu scopul de a proteja firmele din UE împotriva obstacolelor din calea comerțului. În plus, UE ajută țările în curs de dezvoltare să desfășoare schimburi comerciale prin taxe mai mici și programe de sprijin.