EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Buitenlandse handel

Employment and social policy

De Europese Unie (EU) is de grootste exporteur ter wereld. Met meer dan 500 miljoen consumenten en een interne markt met gemeenschappelijke regels vertegenwoordigt de EU ook een aantrekkelijke exportmarkt voor landen die geen deel uitmaken van de EU. De EU heeft de exclusieve macht om namens haar 28 lidstaten handelszaken wettelijk te regelen en internationale handelsovereenkomsten te sluiten, gebaseerd op de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Het beleid omvat handel in goederen en diensten, maar ook zaken zoals de commerciële aspecten van intellectueel eigendom en directe buitenlandse investeringen. Er zijn instrumenten vastgesteld ten behoeve van handelsbescherming en markttoegang, die vooral bedoeld zijn om Europese ondernemingen te beschermen tegen handelsbelemmeringen. Ten slotte helpt de EU ontwikkelingslanden middels lagere belastingen en ondersteuningsprogramma’s met hun handel.