EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Vanjska trgovina

external_trade

Europska unija (EU) je najveći svjetski izvoznik. S više od 446 milijuna potrošača, ovo jedinstveno tržište sa zajedničkim pravilima također predstavlja atraktivno tržište za izvoz zemljama koje nisu članice EU-a. EU ima isključivu ovlast donositi zakone o trgovini i sklapati međunarodne trgovinske sporazume na temelju pravila Svjetske trgovinske organizacije, a uime svojih 27 država članica. Njegova politika pokriva trgovinu robom i uslugama, ali i pitanja poput komercijalnih aspekata intelektualnog vlasništva i izravnih stranih ulaganja. Propisao je instrumente trgovinske zaštite i za pristup tržištu čija je glavna svrha zaštita poduzeća EU-a od prepreka u trgovanju. Naposljetku, zemljama u razvoju pomaže da sudjeluju u trgovini s pomoću nižih carina i programa potpore.