EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Vonkajšie vzťahy

Employment and social policy

Činnosť Európskej únie (EÚ) v oblasti vonkajších vzťahov zahŕňa rokovania o obchodných dohodách a o spolupráci v oblasti energetiky, zdravia, klímy a životného prostredia. Tieto rokovania sa často uskutočňujú v prostredí medzinárodných organizácií, ako je Organizácia Spojených národov. EÚ takisto spravuje programy európskej susedskej politiky, ktoré sa týkajú najbližších zahraničných susedov.

Po tom, ako v roku 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, činnosť EÚ v oblasti vonkajších vzťahov sa zreorganizovala na základe jej ustanovení. Zriadila sa Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá pôsobí ako diplomatický zbor Európskej únie, a funkcia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.