EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Eksterne forbindelser

Den Europæiske Unions (EU’s) arbejde på området eksterne forbindelser omfatter forhandlinger om handelsaftaler og samarbejde inden for energi, sundhed, klima og miljø - ofte i samspil med internationale organisationer såsom FN. Programmerne under den europæiske naboskabspolitik for de tætteste internationale naboer hører ligeledes ind under dette område.

Lissabontraktaten, som trådte i kraft i 2009, medførte en omstrukturering af EU’s eksterne forbindelser. I den forbindelse blev Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, Den Europæiske Unions diplomatiske tjeneste samt posten som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik oprettet.