Prihvati Odbij

EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Okoliš i klimatske promjene

Okoliš i klimatske aktivnosti

EU ima neke od najviših ekoloških standarda na svijetu, koje je razvio tijekom nekoliko desetljeća. Zahvaljujući politici u području okoliša, gospodarstvo EU-a postaje okolišno prihvatljivije, štiti prirodne resurse Europe te čuva zdravlje i dobrobit ljudi koji žive u EU-u.

Kvaliteta okoliša ključna je za naše zdravlje, gospodarstvo i dobrobit. No pred njom su teški izazovi, ne samo klimatske promjene, neodrživa potrošnja i proizvodnja nego i različiti oblici zagađenja.

Zahvaljujući politici i zakonodavstvu EU-a u području okoliša, štite se prirodna staništa, zrak i voda su čisti, osigurava se ispravno zbrinjavanje otpada, poboljšava se znanje o toksičnim kemikalijama i poduzećima se pomaže krenuti u smjeru održivog gospodarstva.

Što se tiče klimatskih promjena, EU formulira i provodi klimatske politike i strategije te je preuzeo vodeću ulogu u međunarodnim pregovorima o klimi. EU se obvezuje osigurati uspješnu provedbu Pariškog sporazuma i provesti Sustav Unije za trgovanje emisijama. U tom pogledu zemlje EU-a složile su se da će ostvariti različite ciljeve u godinama koje dolaze. EU nastoji osigurati da se klimatski problemi uvažavaju u drugim područjima (npr. prijevozu i energetici), a također promiče tehnologije s malim emisijama ugljika te mjere prilagodbe.

Politika EU-a u području okoliša temelji se na članku 11. te člancima 191.–193. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Prema članku 191., borba protiv klimatskih promjena izričit je cilj politike EU-a u području okoliša. Održivi razvoj krovni je cilj za EU. EU se obvezuje na „visoku razinu zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša” (članak 3. Ugovora o Europskoj uniji).