Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Miljø- og klimaforandringer

Miljø og klimaindsats

EU har nogle af de højeste miljøstandarder i verden, som er blevet udviklet over årtier. Miljøpolitikken hjælper EU’s økonomi med at blive mere miljøvenlig, beskytter Europas naturressourcer og værner om sundhed og velbefindende for folk, der bor i EU.

Miljøkvaliteten er central for vores sundhed, økonomi og velbefindende. Der er dog flere alvorlige udfordringer, ikke mindst i forbindelse med klimaændringer, ikkebæredygtigt forbrug og produktion samt forskellige former for forurening.

EU’s miljøpolitikker og miljølovgivning beskytter naturlige levesteder, holder luften og vandet rent, sikrer korrekt bortskaffelse af affald, øger kendskabet til giftige kemikalier og hjælper virksomheder med at bevæge sig i retning af en bæredygtig økonomi.

Vedrørende klimaændringer udarbejder og gennemfører EU klimapolitikker og -strategier og indtager en førende rolle i internationale klimaforhandlinger. Det er vigtigt for EU at sikre, at Parisaftalen gennemføres, og at EU’s emissionshandelssystem (EU ETS) gennemføres. I denne henseende har EU-landene aftalt at nå forskellige mål i de kommende år. EU søger at sikre, at klimaanliggender tages med i andre politikområder (f.eks. transport og energi), og er fortaler for lavemissionsteknologier og tilpasningsforanstaltninger.

EU’s miljøpolitik tager udgangspunkt i artikel 11 og 191-193 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I henhold til artikel 191 er bekæmpelse af klimaændringer en direkte målsætning i EU’s miljøpolitik. Bæredygtig udvikling er en overordnet målsætning for EU, som har forpligtet sig til »et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten« (artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union).