EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Ympäristö ja ilmastonmuutos

environment

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat eksistentiaalinen uhka Euroopalle ja maailmalle. Näiden haasteiden voittamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla muutetaan Euroopan unioni (EU) nykyaikaiseksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi, joka varmistaa, että

  • kasvihuonekaasujen nettopäästöistä päästään eroon vuoteen 2050 mennessä
  • talouskasvun erotetaan luonnonvarojen käytöstä
  • ketään ei jätetä jälkeen.

Tavoitteena on myös suojella, hoitaa ja lisätä EU:n luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja ympäristövaikutuksilta.

Terveytemme, taloutemme ja hyvinvointimme ovat riippuvaisia ympäristön tilasta, johon kohdistuu useita vakavia haasteita, kuten ilmastonmuutos, kestämätön kulutus ja tuotanto sekä erilaiset saasteet.

EU:n ympäristöstrategiat, kuten uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma, vuoteen 2030 ulottuva luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia, Pellolta pöytään -strategia, saasteettomuutta koskeva toimintasuunnitelma ja lainsäädäntö suojelevat luontotyyppejä, pitävät ilman ja veden puhtaana, varmistavat asianmukaisen jätehuollon, parantavat tietämystä myrkyllisistä kemikaaleista ja auttavat yrityksiä siirtymään kestävään talouteen, jossa ihmiset elävät hyvää elämää planeettamme rajoitteiden puitteissa.

EU torjuu ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista kunnianhimoisilla toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä kansainvälisten kumppanien kanssa. EU laatii ja toteuttaa ympäristöpolitiikkoja ja -strategioita ja on ottanut johtavan aseman kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Se on sitoutunut varmistamaan Pariisin sopimuksen menestyksekkään täytäntöönpanon ja toteuttamaan EU:n päästökauppajärjestelmän.

Eurooppalaisen ilmastolain myötä lainsäädäntöön kirjataan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettu tavoite tehdä Euroopan taloudesta ja yhteiskunnasta ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Laissa asetetaan myös välitavoite vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. EU:n tavoitteena on varmistaa, että ympäristökysymykset otetaan huomioon muilla politiikanaloilla (esim. liikenne ja energia), ja se edistää myös vähähiilisiä teknologioita ja sopeutumistoimenpiteitä.

Kestävä kehitys on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen keskeinen periaate ja EU:n sisä- ja ulkopolitiikan ensisijainen tavoite. Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelma vuoteen 2030 ja sen kestävän kehityksen tavoitteet ovat yleinen sitoumus poistaa köyhyys ja saavuttaa kestävä maailma vuoteen 2030 mennessä ja siitä lähtien. Ihmisten hyvinvointi ja terve maapallo ovat tämän sitoumuksen ytimessä.

"