EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Ympäristö- ja ilmastotoimet

EU:n ympäristöstandardit, jotka on kehitetty vuosikymmenien aikana, ovat maailman korkeimpien joukossa. Ympäristöpolitiikka auttaa EU:n taloutta olemaan ympäristöystävällisempi, suojelee Euroopan luonnonvaroja ja turvaa EU:ssa asuvien kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin.

Ympäristön laatu on keskeinen terveytemme, taloutemme ja hyvinvointimme kannalta. Se on kuitenkin vakavien haasteiden edessä erityisesti ilmastonmuutoksen, kestämättömän kulutuksen ja tuotannon sekä erilaisten saasteiden vuoksi.

EU:n ympäristöpolitiikat ja -lainsäädäntö suojelevat luonnollisia elinympäristöjä, pitävät ilman ja veden puhtaana, takaavat jätteen asianmukaisen loppukäsittelyn, edistävät tietoisuutta myrkyllisistä kemikaaleista ja auttavat yrityksiä siirtymään kestävään talouteen.

Ilmastonmuutoksen osalta EU laatii ja toteuttaa ympäristöpolitiikkoja ja ‑strategioita ja on ottanut johtavan aseman kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Se on sitoutunut varmistamaan Pariisin sopimuksen menestyksekkään täytäntöönpanon ja toteuttamaan EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS). Tähän liittyen EU-maat ovat lupautuneet saavuttamaan useita tavoitteita tulevina vuosina. EU:n tavoitteena on varmistaa, että ympäristökysymykset otetaan huomioon muilla politiikanaloilla (esim. liikenne ja energia), ja se edistää myös vähähiilisiä teknologioita ja sopeutumistoimenpiteitä.

Eurooppalainen ympäristöpolitiikka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 ja 191–193 artikloihin. 191 artiklan nojalla ilmastonmuutoksen torjuminen on EU:n ympäristöpolitiikan nimenomainen tavoite. Kestävä kehitys on EU:n yleinen tavoite, ja EU on sitoutunut ”ympäristönsuojelun korkeaan tasoon ja ympäristön laadun parantamiseen” (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla).