EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Milieu en klimaatverandering

Milieu en klimaatactie

De Europese Unie (EU) kent een van de hoogste normen voor milieubescherming ter wereld, die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Milieubeleid helpt de economie van de EU milieuvriendelijker te worden, de natuurlijke hulpbronnen van Europa te beschermen en de gezondheid en het welzijn van mensen in de EU te waarborgen.

Milieukwaliteit is cruciaal voor onze gezondheid, onze economie en ons welzijn. De EU staat echter voor diverse serieuze uitdagingen, niet in de laatste plaats die van klimaatverandering, niet-duurzame consumptie en productie, alsook verschillende vormen van vervuiling.

EU-milieubeleid en -wetgeving beschermen natuurlijke habitats, houden lucht en water schoon, zorgen voor een doeltreffende afvalverwerking, verbeteren de kennis over toxische chemicaliën en helpen bedrijven stappen te zetten naar een duurzame economie.

De EU formuleert en implementeert klimaatbeleid en -strategieën inzake klimaatverandering, waarbij zij een vooraanstaande rol inneemt bij internationale onderhandelingen over het klimaat. De EU verbindt zich ertoe te zorgen voor de succesvolle uitvoering van het Akkoord van Parijs en de uitvoering van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS). Daartoe zijn EU-landen overeengekomen om in de komende jaren aan diverse doelstellingen te voldoen. De EU streeft ernaar dat klimaataangelegenheden worden opgenomen op andere beleidsgebieden (zoals vervoer en energie) en bevordert tevens koolstofarme technologieën en aanpassingsmaatregelen.

Het EU-milieubeleid is gebaseerd op de artikelen 11 en 191-193 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Krachtens artikel  191 is de strijd tegen klimaatverandering een expliciete doelstelling van het EU-milieubeleid. Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende doelstelling van de EU, die zich toelegt op een „hoge mate van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu” (artikel  3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).