EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Podjetništvo

Podjetja imajo po gospodarski krizi iz leta 2008 ključno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in rasti, zato si Evropska unija (EU) prizadeva ustvariti okolje, ki bo spodbujalo pobude, podjetništvo in sodelovanje, da bi se njihov potencial čim bolj povečal.

EU v okviru strategije Evropa 2020 spreminja svojo politiko, da bi zagotovila trdno, raznoliko, z viri gospodarno in konkurenčno industrijsko podlago, s pomočjo katere se bo mogoče spopadati z izzivi na svetovnem trgu.

EU si je v okviru člena 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije zastavila cilj, da bo ustvarila najboljše možne pogoje za konkurenčnost.