EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Poduzeće

Poduzeća su ključna za radna mjesta i rast u godinama koje su uslijedile nakon gospodarske krize 2008. godine, a Europska unija (EU) nastoji stvoriti okružje koje podržava inicijativu, poduzetništvo i suradnju kako bi se njihov potencijal povećao u najvećoj mogućoj mjeri.

Kao dio strategije Europa 2020., EU prerađuje svoju politiku kako bi osigurao snažnu, raznoliku i konkurentnu industrijsku osnovu koja učinkovito koristi resurse i koja će odgovoriti na izazove globalnog tržišta.

Sukladno članku 173. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, EU si je postavio za cilj stvaranje najboljih mogućih uvjeta za konkurentnost.