EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Uzņēmumi

Uzņēmumi ir ļoti svarīgi nodarbinātībai un izaugsmei pēc 2008. gada ekonomiskās krīzes, tāpēc Eiropas Savienība (ES) tiecas veidot apstākļus, kas ir labvēlīgi iniciatīvai, uzņēmējdarbībai un sadarbībai, lai maksimāli izmantotu uzņēmumu potenciālu.

Stratēģijas “Eiropa 2020” ietvaros ES pārveido savu politiku, lai nodrošinātu spēcīgu, daudzveidīgu, resursu izmantošanas ziņā efektīvu un konkurētspējīgu rūpniecisko pamatu atbilstoši globālā tirgus izaicinājumiem.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 173. pantu ES ir izvirzījusi mērķi nodrošināt vislabākos iespējamos apstākļus konkurētspējai.