EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Erhvervspolitik

enterprise

Virksomhederne udgør i lyset af eftervirkningerne af den økonomiske krise i 2008 et afgørende instrument for beskæftigelse og vækst, og Den Europæiske Union (EU) har et mål om at skabe gode rammer for udvikling af initiativer, iværksætteri og samarbejde for at udnytte potentialet bedst muligt.

Som en del af Europa 2020-strategien reviderer EU sin politik for at sikre et stærkt, mangfoldigt, ressourceeffektivt og konkurrencedygtigt industrielt grundlag, som kan tage det globale markeds udfordringer op.

EU har i henhold til artikel 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde sat sig et mål om at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrenceevnen.