EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Întreprinderi

Employment and social policy

Companiile reprezintă cheia către crearea de locuri de muncă și creșterea economică în perioada de revenire după criza economică din 2008, iar Uniunea Europeană (UE) vizează crearea unui mediu care încurajează inițiativa, antreprenoriatul și cooperarea pentru maximizarea potențialului acestora.

Ca parte a strategiei Europa 2020, UE își reconcepe politica pentru a asigura o bază industrială puternică, diversificată, cu un consum eficient al resurselor și competitivă, astfel încât să facă față provocărilor de pe piața globală.

În baza articolului 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE și-a stabilit obiectivul de a crea cele mai bune condiții cu putință pentru competitivitate.