Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Udvidelse

Employment and social policy

Den Europæiske Union (EU) blev oprettet i 1957 og er siden blevet udvidet seks gange fra de oprindelige seks medlemsstater til i dag at omfatte 28 medlemsstater. EU's udviklingspolitik vedrører pt. de lande, der er kandidater til at blive optaget i EU, og de potentielle kandidatlande fra Vestbalkan.

EU-traktaten (artikel 49) samt københavnskriterierne danner rammen for udvidelsen, som har til formål at forberede kandidatlandene på de forpligtelser, de får som medlemsstater ved tiltrædelsen. EU's stabiliserings- og associeringsproces har til formål at tilnærme de potentielle kandidatlandes lovgivning og standarder til EU's.