EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Uitbreiding

Employment and social policy

Bij haar oprichting in 1957 bestond de Europese Unie (EU) uit de zes oorspronkelijke lidstaten. Tegenwoordig telt zij na zes uitbreidingen 28 lidstaten. Het uitbreidingsbeleid van de EU richt zich nu op kandidaat-lidstaten voor toetreding tot de EU en potentiële kandidaat-lidstaten uit de westelijke Balkan.

Het Verdrag betreffende de Europese Unie (art. 49) en de criteria van Kopenhagen vormen het raamwerk voor de uitbreiding met het doel kandidaat-lidstaten voor te bereiden zodat zij bij hun toetreding hun verplichtingen als lidstaten kunnen opnemen. Het stabilisatie- en associatieproces van de EU is bedoeld om de wetgeving en standaarden van potentiële kandidaten op termijn dichter bij die van de Unie te brengen.