EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Energi

Klimaændringerne er blevet et faktum, og der hersker en stigende energiafhængighed. Netop derfor er Den Europæiske Unions (EU’s) beslutning om at gøre sin økonomi mindre energiforbrugende og sikre, at den brugte energi er sikker, konkurrencedygtig, lokalt produceret og bæredygtig, af afgørende betydning.

Ud over at sikre et velfungerende energimarked i EU fremmer energipolitikken forbindelsen mellem energinet og energieffektivitet. Politikken dækker energikilder lige fra fossile kilder til nukleare og vedvarende kilder (sol, vind, biomasse, geotermiske, hydroelektriske og tidevandsanlæg).

Artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indfører en specifik lovgivningsmæssig ramme for energiområdet med udgangspunkt i delte kompetencer mellem EU og medlemslandene.