Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Energia

Employment and social policy

Coraz większa liczba dowodów na zmianę klimatu i zwiększająca się zależność od dostaw energii podsyciły determinację Unii Europejskiej (UE), by stać się gospodarką o niskim zużyciu energii, a jednocześnie dążyć do tego, by energia ta była pewna, bezpieczna, konkurencyjna, produkowana lokalnie i zrównoważona.

Polityka ds. energii nie tylko gwarantuje sprawne funkcjonowanie rynku energetycznego, ale także wspiera międzysystemowe połączenia między sieciami energetycznymi i efektywność energetyczną. Obejmuje ona pełny zakres źródeł energii, od paliw kopalnych po energię atomową i odnawialną (energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, energia geotermalna, wodno-elektryczna i pływowa).

Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadza szczególną podstawę prawną w dziedzinie energii na podstawie kompetencji dzielonych między UE a jej państwami członkowskimi.