EUR-Lex Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh

Fill ar leathanach baile EUR-Lex

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

Fuinneamh

Mar gheall ar an athrú aeráide a bheith níos mó chun tosaigh agus an méadú sa spleáchas ar fhuinneamh, cuireadh béim ar chinneadh an Aontais Eorpaigh (AE) geilleagar ísealfhuinnimh a chruthú agus fuinneamh atá slán, sábháilte, iomaíoch agus inbhuanaithe a úsáid a ndéantar é a tháirgeadh go háitiúil.

Mar bhreis ar fheidhmiú éifeachtúil mhargadh fuinnimh an AE a chinntiú, cuirtear chun cinn sa bheartas fuinnimh idirnascadh na gréasáin fuinnimh agus an éifeachtúlacht fuinnimh. Pléitear ann le foinsí fuinnimh ó bhreoslaí iontaise, go fuinneamh núicléach agus fuinneamh in-athnuaite (gréine, gaoithe, bithmhaise, geoiteirmeach, hidrileictreach agus taoide).

Le hAirteagal 194 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tugtar isteach bunús dlí ar leith le haghaidh réimse an fhuinnimh atá bunaithe ar inniúlachtaí roinnte idir an AE agus ballstáit an AE.